3/4″ OD Round Tube

$4.25$10.95

3/4″ OD Round Tube

If you require custom cutting of these stocked lengths, please use our secure online order form located here: Secure Online Order Form Shipping for orders purchased through our online store is based ONLY on our stocked lengths. The online store cannot alter shipping based on requested cutting instructions.

Clear

Description

3/4″ OD Round Tube

Available in several stocked lengths.

If you require custom cutting of these stocked lengths, please use our secure online order form located here: Secure Online Order Form Shipping for orders purchased through our online store is based ONLY on our stocked lengths. The online store cannot alter shipping based on requested cutting instructions.

Quantity discounts:

10-49 (10% Qty Discount)

50-99 (15% Qty Discount)

100+ (20% Qty Discount)

Large quantity (wholesale quantities), custom length, custom colors, and limited fabrication services available. Inquire and let us quote on your needs. Email [email protected] with Tube or Rod, outer diameter, lengths, color request or stock color, and what fabrication services you may need (drilling holes through, angle cuts, chamfered ends, pencil points). Please also include your name, organization (if any), address, phone number, email address, and any other information you may wish to provide to help us better quote your needs.

Additional information

Weight N/A
Dimensions N/A
Color

Black, Gray

Length

2 Foot, 4 Foot, 8 Foot

Wall Thickness

1/8" Wall